Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 


S.C. Art Match S.R.L., cu sediul in Timisoara, Calea Sagului, Dn. 59, Compartimentul 4 + 5 si Corpul 6 + 7, Jud. Timis, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/1374/1998, avand CUI RO 11332587, (denumita in continuare S.C. Art Match S.R.L. sau „Societatea”), colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pentru noi dreptul la protectia datelor cu caracter personal este un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.  Aceasta declaratie de confidentialitate va va informa cu privire despre modul în care va gestionam datele personale, drepturile dumneavoastra de confidentialitate si modul in care va protejeaza legea.

Va informam ca incepand cu data de 25 mai 2018, au intrat in vigoare si sunt aplicabile noile prevederi ale Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). Acest regulament va priveste si pe dumneavoastra deoarece aduce modificari majore privind protectia datelor cu caracter personal, atat pentru clienti, cat si pentru operatori, si totodata va ofera mai multe drepturi in acest domeniu. GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate statele membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

S.C. Art Match S.R.L. cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (clienti, potentiali clienti, candidati la o pozitie in cadrul Societatii, utilizatori ai website-ului www.artmatch.net, etc.).


Ce categorii de date cu caracter personal prelucram :

       1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail);

       2. Detalii personale financiare (cont bancar, numar de card, numele de pe card, data expirare, cod CVC, sau in cazul salariatilor nostri: cont bancar, cuantum salariu). Necesare atunci când plasati o comanda on-line;

        3. Date de identificare online cum sunt adresele IP ale celor care acceseaza resursele online ale companiei, locatiile GPS, nume de utilizator in diverse aplicatii sau date care pot fi obtinute prin cookie-urile din browser;

        4. Date de autentificare, detaliile tehnice, inclusiv adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului, fusul orar si sistemul de operare. De asemenea, va vom pastra informatiile de autentificare (date de inregistrare, data ultimei modificari a parolei, data ultimei autentificari reusite), tipul si versiunea browserului dvs.;

        5. Date privind educatia si experienta profesionala a candidatilor nostri care aplica la o pozitie in cadrul companiei prin intermediul sectiunii “Cariere”.

Scopul in care datele personale sunt utilizate::

Societatea colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

        1. Crearea si administrarea contului pe site-ul artmatch.net;

        2. Prelucrarea comenzilor dumneavoastra;

        3. Facturarea si incasarea contravalorii serviciilor comandate de dumneavoastra si efectuarea de plati on-line;

        4. Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile achizitionate;

        5. Returnarea produselor si rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

        6. Desfasurarea de sondaje privind satisfactia clientilor, efectuarea de statistici avand ca obiectiv imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor noastre;

        7. Informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de newslettere, stiri, promotii, produse noi) – exclusiv in baza consimtamantului dvs. liber exprimat; 

        8. Indeplinirea altor obligatii legale;

        9. Raportari interne;

        14. Comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

        15. Analizarea CV-ului dvs. in cazul in care este necesar in vederea ocuparii unei functii sau schimbarii functiei in cadrul companiei ori in cazul unei promovari;

 

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei dupa caz:

        1. incheierea si executarea contractului de prestari servicii sau individual de munca cu societatea noastra (datele sunt colectate si prelucrate inclusiv in faza precontractuala), precum si desfasurarea raporturilor comerciale dintre Societate si dvs., in cazul achizitionarii unui produs de pe website-ul nostru;

        2. o obligatie legala a Societatii;

        3. Prelucrarea comenzilor dumneavoastrara;

        4.interesul legitim al Societatii.


Categorii de destinatari care pot primi date personale pe care le-am colectat:

        1. Autoritatile statului (inclusiv autoritati de munca sau fiscale, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Societatii;

        2. Furnizorii implicati in mod direct/indirect in activitatea Societatii, in vederea desfasurarii activitatii societății (furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de plata/bancare);

        3. Partenerii companiei;

        4. Institutii, agentii de stat, guvernamentale, daca legislatia stipuleaza acest lucru;

        5. Angajati ai Societatii, in vederea desfasurarii activitatii Societatii;

        6. Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, contabili, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluator, in cazul in care prelucrarea necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

        7. Procesatorul de plati prin intermediul caruia se pot efectua vanzari on-line de pe website-ul www.artmatch.ro, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.


Transferul datelor personale intr-o tara membra UE/SEE, sau intr-o tara terta, din afara Spatiului Economic European:

In principiu, Societatea nu va transfera datele dvs. cu caracter personal catre alte companii din afara tarii. Cu toate acestea, doar daca va fi absolut necesar in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus, Societatea ar putea sa transfere datele dvs. personale catre alte companii din afara, aflate chiar in exteriorul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European. Vom lua intotdeauna masuri pentru a ne asigura ca orice transfer international de date cu caracter personal este gestionat cu atentie cu scopul de a va proteja drepturile si interesele.

Cu precadere si doar daca este cazul, Societatea va transfera datele dumneavoasta personale catre urmatoarele societati din afara tarii:

ART MATCH Hungária Kft.  

Adresa: Kagyló utca 1-3., Magyarország 2092, Budakeszi

ARTMATCH Deutschland GmbH  

 Adresa: Raiffeisenring 15, D-46395 Bocholt, Germany

ART MATCH d.o.o

Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 203/3, 11070 Novi Beograd, Serbia

Pentru transferurile in tari non – UE/SEE, Societatea va lua in mod continuu o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, similar cu cel oferit de legislatia europeana.  Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.


Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului, in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.


Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal;

(2) Dreptul la rectificare;

(3) Dreptul de stergere sau "dreptul de a fi uitat";

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul;

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(6) Dreptul la portabilitatea datelor;

(7) Dreptul la opozitie;

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi sau la autoritatea de supraveghere (www.dataprotection.ro/).

(10) Dreptul de a va adresa justitiei.

Definiții:

Conform regulamentului, urmatoarele definitii sunt agreate de catre parti:

a) “Date cu caracter personal”:  sunt acele informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Persoana fizica identificabila este considerata persoana fizica care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, e.t.c

b) “Beneficiar”:  clienti persoane fizice sau reprezentanti ai persoanelor juridice, angajati, candidati, reprezentanti ai furnizorilor persoane juridice, utilizatori ai site-ului nostru.

c) „Operator”: desemneaza societatea ART MATCH S.R.L care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor caracter personal

d) „Responsabil de prelucrare”  ART MATCH SRL

e) „Subcontractor” orice organism tert partilor, care are o relatie contractuala cu ART MATCH SRL

f) „prelucrarea datelor cu caracter personal” desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor cu caracter personal, precum si culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptatrea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora.

g) “Violarea datelor cu caracter personal”  desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine , in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal, pastarea si prelucrarea in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.


Ne puteti contacta:

        - prin e-mail – pe adresa: office@artmatch.ro;

        - personal – la oricare din punctele de lucru sau la sediul societatiii;

        - prin posta, la adresa: Chisoda, Comuna of Giroc, Calea Sagului, Dn. 59, Compartimentul 4 + 5 and Corpul 6 + 7. Judetul Timis;

        - la telefon: +4 0256 305000

Actualizarea prezentei Politici de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul document se supune unor revizuiri periodice. Puteti afla toate modificarile, actualizarile si completarile aduse studiind ultima varianta a acesteia care va fi afisata pe site-ul nostru.

Totodata, va incunostintam ca informatii suplimentare se regasesc in documentele intitulate:  PROCEDURI INTERNE pentru respectarea Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”, “GDPR”) si PROCEDURI INTERNE privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, pe care ni le puteti solicita in mod direct si care va vor fi comunicate prin email, in termen de 2 zile din momentul inregistrarii solicitarii.